ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร
ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร
ขอบคุณยอดการสั่งจองลำไยสด (#)รอบส่งมอบวันที่ 4 สค.63
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
(#)เปิดรับจองลำไยสดพันธุ์อีดอ เกรด AA มาตรฐาน GAP ไม่อบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รสหวาน ร่อน กรอบ จากสกก.บ้านร่องส้าน จ.พะเยา
(#)บรรจุตะกร้าละ 3 กก.ราคา 110 บาท
(#)จำนวน 800 ตะกร้า
สนใจสามารถติดด่อ คุณสุภาภรณ์ อินค้า โทร.081-8233639