ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”
ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”

31 กรกฎาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดประชุมติดตามโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์” ...ต่อยอดโครงการ”ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”.. เพื่อลดต้นทุนให้กับสหกรณ์สมาชิก และลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาใช้บริการ... เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ ... กำหนดการเริ่มเปิดทดลองให้บริการในปลายเดือนสิงหาคม โดยมีกำหนดวันเปิดให้บริการจริง วันที่ 29 กันยายน 2563 ... ขอขอบคุณอาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเกษตรแห่งประเทศไทย และทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมในวันนี้