รับสมัครนิสิตใหม่ MCE รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563

Downloadบัตรประจำตัวผู้สมัคร

Downloadใบสมัคร

Download รายละเอียด

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 19

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

วันรายงานและลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ปฐมนิเทศนิสิต วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

เรียนปรับพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วิธีการรับสมัครทางไปรษณีย์

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม

2.เอกสารประกอบการสมัคร ลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3.ค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชี เลขที่ 374-1-69238-7 ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี นายอรรถพล สืบพงศกร

4.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมใบโอนเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์

เรียน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)

 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900