เรื่อง ประกวดราคาสินค้า น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม

 

ด้วยบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม    เป็นจำนวน 500 ลัง (1 ลัง x 18 ขวด) โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด (ไฟล์ .PDF)<<