เรื่อง ประกวดราคาสินค้า พัดลม ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4 ปรับระดับ 16 นิ้ว

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า พัดลม ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4 ปรับระดับ 16 นิ้ว

 

ด้วยบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อพัดลม ยี่ห้อ ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4       ปรับระดับ 16 นิ้ว เป็นจำนวน 300 ตัว โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ (ไฟล์ PDF) <<