ถุงยังชีพ ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
12 พฤษภาคม 2563 ... นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) นำคณะข้าราชการ สสพ.2 มาที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.เพื่อร่วมกันบรรจุ นมพร้อมดื่ม ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด19 ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในเขต กทมฯพื้นที่ 2 ในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม นี้