co-opclick สินค้าคุณภาพสู่ชุมชน สู้ภัย โควิด-19
16 เมษายน 2563...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับ ทีมข่าว 7 สี พร้อมฝากประชาสัมพันธ์โครงการสินค้าสหกรณ์ สินค้าคุณภาพสู่ชุมชน "...ประชาชนสามารถสั่งสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น “Co-op Click” ที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อยากจะช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ในช่วงภาวะวิกฤติ " สินค้าสหกรณ์ที่สามารถสั่งผ่าน Co-op Click มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้งกว่า 100 รายการ จัดส่งถึงหน้าบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล