สวัสดีปีใหม่ ส.นิคมชะอำ จก.
8 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด