สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บ้านลาด จก.
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท.มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ... ขอขอบคุณ ท่านประธานฟื้น พูลสมบัติ และท่านผู้จัดการศิริชัย จันทร์นาค รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ให้การต้อนรับ