สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บางคนที จก.
8 มกราคม 2563 ชสท. นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมทีมงาน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด