นายวันชัย พุกชาติ สวัสดีปีใหม่ 63
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. และนางสาวกรณ์ภัสสร ดุลยชัยวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายคณะกรรมการ ชสท.ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก นายวันชัย พุกชาติ กรรมการ ชสท. ณ อาคาร ชสท. ชั้น 3