สวัสดีปีใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ชสท.
6 มกราคม 2563 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากฝ่ายจัดการและ พนักงาน ชสท. พร้อมทั้งได้กล่าวอวยพรเป็นขวัญกำลังใจเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน