ให้การต้อนรับ ธกส. สวัสดีปีใปม่ 63
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่63 จาก ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำโดยคุณวิรัช รมณีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน