ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63 สสพ.2
6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ชสท. มาสวัสดีปีใหม่63 ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) และทีมงาน ที่ สสพ.2