ชสก.กรุงเทพมหานคร สวัสดีปีใหม่ 63
27 ธ.ค. 2562 นายปราโมทย์ สมันเอี่ยม ประธานกรรมการ ชสก.กรุงเทพมหานคร จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 แก่นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. โดยมี นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชสท. ชั้น 3