ประธานฯ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท.
25 ธันวาคม 2562 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท. ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา ...นายศิริชัยฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสมาชิกของเรามาตลอดปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมหวังตลอดปี 2563