สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทีมงาน ชสท. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งได้ทำงานเพื่อเกษตรกรตลอดไป