เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯ สกก.แม่แจ่ม จำกัด

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด สกก.แม่แจ่ม จำกัด

12 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด ของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่