สกก.ตะกั่วป่า จำกัด ศึกษาดูงานที่ ชสท.

สกก.ตะกั่วป่า จำกัด ศึกษาดูงานที่ ชสท.

วันที่ 9 มกราคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับ นายวิเชียร เชื้อไทย ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เดินทางจากจังหวัดพังงา รวม 17 ท่าน เพื่อศึกษาดูงาน และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อ ณ อาคาร ชสท. ชั้น 4