เปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

เปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
โดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

11 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” จัดโดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามคำเชิญของนายประสาน เพชรมอญ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด มีวิทยากรหลายท่าน นำโดย นางสาวมนกรณ์  ยอดใจ หัวหน้าทีมศูนย์ถ่ายทอดฯ และมีผู้แทนกลุ่มสมาขิกเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล