ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด นุชตาล

ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด  นุชตาล

9 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด  นุชตาล มารดาของ นางสาววนิดา นุชตาล อดีตรองผู้จัดการใหญ่ ชสท. และ นางสาวจรัสศรี นุชตาล หัวหน้าแผนกใบกำกับภาษีฯ ฝ่ายบัญชี ชสท. ณ วัดบึงทองหลาง ศาลา 10 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  โดยฌาปนกิจศพ ในวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 17.00 น. ชสท. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้