เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์

ลำไย ส้มโอ ผลผลิตจากเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์ สู่ผู้บริโภคโดยตรง

จากโครงการปฎิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  (ชสท.) ร่วมมือกับ เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ พื้นที่ 2 จัดโครงการปฏิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์  เพื่อให้พี่น้องขบวนการสหกรณ์ ได้รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลผลิตจากสมาชิกสู่ผู้บริโภคโดยตรง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ชสท. นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. พร้อมทีมงาน ร่วมกันกระจายผลผลิตลำไยอบสีทอง ที่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ จำนวนกว่า 9 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตลำไยแปลงใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมโดย สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จัดจำหน่ายตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ในราคา 130 บาท และส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ จากสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จ.สมุทรสงคราม ผลไม้ยอดนิยมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของ แม่กลอง จัดจำหน่ายในตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการปฏิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ ผลผลิตจากเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์ สู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกรดพรีเมี่ยม ราคาเป็นธรรม

            โครงการปฎิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ชสท. ได้มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าสหกรณ์คุณภาพดี ราคาถูก ...ดั่งสโลแกน อุดหนุนเกษตรกรไทย สุขใจทั้งผู้ให้ ผู้รับ