เราไม่ทิ้งกัน ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี

เราไม่ทิ้งกัน ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานโดย สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  มีผู้ร่วมงานคือ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด