ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560

นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกันครบทุกท่าน มีวาระที่พิจารณาหลายวาระ และมีการพูดถึงและอภิปรายเรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 " ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญวันนี้ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8