ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ชสท. นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรม, นายประภาส งามสงวน กรรมการและเลขานุการ และนายจีรพัฒน์ งามสงวน รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง