สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

27 สิงหาคม 2560 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด โดยมีนายอดุลย์ เซะวิเศษ ประธานกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการฯ พนักงาน สมาชิกสหกรณ์ฯ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งที่เป็นวันหยุด

ในการนี้นายศิริชัย ออสุวรรณ  ได้กล่าวว่า “สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 45 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรในเขตบางกะปิน้อยลงมาก แต่สหกรณ์ฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด ขอให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและยั่งยืน และขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขมากๆครับ”