ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เริ่มต้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จากการได้พูดคุยกับผู้ประสบภัยพบว่ามีนาข้าวเน่าเสียหายเป็นจำนวนมาก น้ำท่วมขังนานที่สุดในรอบ 50 ปี เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะพื้นที่นี้ปลูกข้าวเฉพาะนาปีเพียงครั้งเดียว แต่กำลังใจยังดีมีเครือข่ายสหกรณ์และพี่น้องชาวไทยพร้อมทั้งภาครัฐให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทุกระยะ ขอขอบคุณ นายทองสุข แทนมูล ประธานกรรมการ  และนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด พร้อมทีมงาน ที่ติดต่อประสานงาน มีสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ มารับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค โดย นายคุณวุฒิ  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ยังได้กล่าวให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ในโอกาสนี้ด้วย

ต่อด้วยวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้านายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อม ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยม กับมอบสิ่งของและยารักษาโรค  ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าโพธิ์ศรี จำกัด โดยมีเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าโพธิ์ศรี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรน้ำยืน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสำโรง จำกัด มาร่วมรับมอบ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผอ.ประทีป ชุตินันทกุล จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาย จำปาสา ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าโพธิ์ศรี จำกัด, นายสุข ดวงกัลยา ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด, นางสวาท ผิวหอม ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรน้ำยืน จำกัด, นางลำดวน ใจดี ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด ผู้บริหารสหกรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน ชสท. ขอเป็นกำลังใจ และขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในเร็ววัน

ช่วงบ่ายทีมงานได้เดินทางไปยัง สหกรณ์การเกษตรสว่างวีระวงศ์ จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยจาก สหกรณ์การเกษตรสว่างวีระวงศ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย จำกัด มาร่วมรับมอบสิ่งของและยารักษาโรคอีกหลายคน ภัยน้ำท่วมในปีนี้สร้างความเสียหายในพื้นที่หลายจังหวัด นาข้าวเสียหายไปเป็นจำนวนมาก ขณะนี้น้ำลดลงไปบ้างแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอีกในหลายพื้นที่ และทิ้งความเสียหายหลังน้ำลดไว้ไม่น้อย การลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน  และเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยเพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ในการนี้ต้องขอขอบคุณนายวนิตย์ อาจสาลี ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด ที่เป็นผู้ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้ทีมงาน ชสท. เป็นอย่างดี