ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย เนื่องด้วย นายทวี โกวัฒนะ บิดาของนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในการนี้ ชสท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์