ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมงาน ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ให้การต้อนรับ นายจำรูญวิทย์ จันทรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการ และนางสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ ชสก.เชียงใหม่ จำกัด ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.