ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

มาร่วมกัน "ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน" ในเดือนตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ชสท.ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรณรงค์ให้ชาวสหกรณ์และชาวไทยทุกคน ปลูกต้นดาวเรืองโดยกำหนดให้บานสะพรั่งพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2560 ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้