ชสจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทรัพย์สิน
ชุมนุมสหกรณ๋จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทรัพย์สิน ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของ ชุมนุมสหกรณ๋จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด โดยวิธียื่นซองการประมูล ราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นเงิน 15,000,000.- (สิบหา้ล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดโปรดคลิ๊ก