พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ ชสท. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ชสท. ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญ และไหว้ศาล เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2560 ณ อาคารสำนักงาน ชสท.