พิธีลงนามเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ไทย-จีน

               วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องการลงนามใน MOU (บันทึกความเข้าใจ) ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ หอการค้าการเกษตรจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต่อทุกๆ ท่าน เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งน่าจะบังเกิดประโยชน์กับเครือข่ายสหกรณ์ของสองประเทศในระยะยาวครับ

                ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่า การทำธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ทางชุมนุมสหกรณ์จะไม่ทำธุรกิจเองแต่จะเปิดเป็นบริษัทหรือองค์กรในเครือข่าย โดยทางชุมนุมสหกรณ์จะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย อำนวยการ อำนวยความสะดวก ประสานงานกับรัฐบาลหรือบริษัทองค์กรภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบังเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย รูปแบบอย่างนี้ก็คล้ายๆกับที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็งมาก

           ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศใช้ชื่อว่า ชุมนุมสหกรณ์เพื่อการจัดหาและการตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  All-China Federation of Supply and Marketing Cooperative (ACFSMC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 (63 ปี) มีองค์กรเครือข่ายเป็นสหกรณ์จำนวน 170,000 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรกับสำนักงานอื่นๆรวม 980,000 แห่ง ภารกิจที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิต จัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ และการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการแปรรูป และจัดหาตลาดสินค้าแก่สมาชิก

            ในปัจจุบัน  ชุมนุมสหกรณ์เพื่อการจัดหาและการตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก่อตั้งองค์กรใหม่มีชื่อว่า สมาพันธ์ธุรกิจการเกษตรจีน - อาเซียน China- ASEAN Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) เพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มธุรกิจในเครือข่าย และดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตร กับ 10 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งองค์กรดังกล่าวนี้ ในปี พ.ศ.2559 ได้นำเข้าสินค้าต่างๆ เช่น ข้าว ผลไม้ ถั่วเหลือง ฯลฯ จากประเทศต่างๆ รวมประเทศไทย เป็นมูลค่าประมาณ 26,400 ล้านหยวน (123,000 ล้านบาท) และส่งออกสินค้าในเครือข่ายไปยังประเทศต่าง ๆ 33,600 ล้านหยวน (168,000 ล้านบาท)

            ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจากทุกจังหวัดของประเทศไทย และฝ่ายจัดการ ชสท. ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., Ltd.(ACFT) โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ กับ สมาพันธ์ธุรกิจการเกษตรจีน - อาเซียน China - ASEAN Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) โดย  Mr.Li Dianping ประธานกรรมการ CACAC ... ลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งติดต่อประสานงานโดย  Mr.Xiao Zhongkai รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เพื่อการจัดหาและการตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  All-China Federation of Supply and Marketing Cooperative ... ในวันนี้ได้นำสินค้าตัวอย่างจากสหกรณ์การเกษตรของทั้งสองประเทศมาแสดง ... ข้าวหอมมะลิจาก ชสก.บุรีรัมย์, สกก.เกษตรวิสัย, สกก.พิมาย, สกก.พร้าว .. ยางพาราจาก ชสก.ระยอง, ชสก.ตรัง, ชสก.กระบี่ .. ลำใยอบแห้งจาก ชสก.เชียงใหม่ .. กล้วยหอมทองจาก สกก.บ้านลาด และ สกก.ท่ายาง ... สินค้าทุกรายการได้รับความสนใจจากบริษัทภาคธุรกิจจีนในเครือข่าย CACAC (70 คน) เป็นอย่างมาก

            หลังจากได้เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ทีมงาน ชสท. กำลังอยู่ระหว่างการขยายผล เพื่อการส่งออกสินค้าต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

            ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเชื่อมโยงธุรกิจกับ สมาพันธ์ธุรกิจการเกษตรจีน - อาเซียน China - ASEAN Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) จะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มช่องทางการค้าของสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย ไปสู่ผู้ค้าในประเทศจีนในไม่ช้านี้ครับ

 บทความ  : คอลัมน์ บอกเล่าชาวสหกรณ์

โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท.