ประธานฯ ชสท. ยื่นเรื่องขอรัฐช่วยสหกรณ์ปลดหนี้ ASPL

ประธานฯ ชสท. ยื่นเรื่องขอรัฐช่วยสหกรณ์ปลดหนี้ ASPL

นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งขาติ นำผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) ยื่นหนังสือผ่านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วอนรัฐบาลช่วยปลดหนี้ ASPL

ซึ่ง นายศิริชัย ออสุวรรณ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เผยว่า มีตัวแทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ขอให้ทาง ชสท. เป็นสื่อกลางรายงานความเดือนร้อนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยได้มอบหนังสือผ่านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดย ชสท. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์