รดน้ำดำหัว คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.

ชสท. ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งได้ยึดถือปฎิบัติกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร ชสท.