เปิดบ้านต้อนรับคณะ ชสก.ลำพูน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

ชสท. เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน จำกัด นำโดย
นายสุพจน์  รังรองธานินทร์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนู  ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว เสริฟพร้อม แกงจืดเต้าหู้หมูสับร้อนๆ จากร้านข้าวแกงสหกรณ์ ชสท.  ก่อนจะร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคะ