ชสท. ตามรอยโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ชสท. ตามรอยโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.  เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ ซึ่งคอลัมน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ฉบับนี้ โดยคุณประพจน์ ภู่ทองคำ ติดตามการศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ได้เขียนบรรยายไว้อย่างน่าสนใจคะ

“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงาน โดยไม่มีวันหยุด

สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการติดต่อ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.นครนายก จ.นครนายก 26000