ประธาน ชสท. เปิดใจใน SME ธุรกิจไทย

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทป รายการ SME ธุรกิจไทย ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง ในหลายประเด็น อาทิ บทบาทของ ชสท. การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  การผลักดัน ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายในศูนย์ฯ

ติตามรายการ SME ธุรกิจไทย ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.05-11.30 น. ทาง ททบ.5