ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ การบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมทั้งผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเวลา 10.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง