สกก.ดอนตูม จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ 2559

สกก.ดอนตูม จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 ของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด โดยมีนายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สกก.ดอนตูม จำกัด กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้สังเกตุการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จ.นครปฐม