ชาวสหกรณ์ไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคช่วยภัยใต้
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ที่นำโดย นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมฯ ได้นำข้าวสารมาสบทบมอบให้ด้วย โดยมีนายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท.และประธานกรรมการ ชสจ.ชุมพร จก. เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป