ชสท.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 1 แสนบาท

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท ผ่านทาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒน์สหกรณ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท. โดยมีท่าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 60 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ