ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สกก.หัวหิน จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สกก.หัวหิน จำกัด

 

           สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 59 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากท่านประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คณะผู้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
            โดยผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพ มีฐานะดีขึ้น และได้เตรียมขยายการดำเนินงาน โดยจะเพิ่มปริมาณธุรกิจทุกๆ ด้าน ต่อไป
            ในการนี้ยังมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน พร้อมจับฉลากแจกของรางวัลในกับสมาชิกสหกรณ์ ชสท.ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวน 20,000 บาท