ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอ่างทอง

ชสท. ร่วมกับ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด และ ชสก.อ่างทอง จำกัด
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 ชสท. ร่วมกับ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด ถุงบรรจุ นำข้าวสาร อาหารแห้ง และน้้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากโครงการข้าวแกง 10 บาท ที่มาให้ทุกคนได้ทานฟรีอีกด้วย