แสดงความยินดีแก่ ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
คณะผู้บริหาร ชสท.นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยนายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม ผู้จัดการใหญ่ บ. ที.เจ.ซี เคมี จำกัด เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อเช้าวันนี้(12 ต.ค.59) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ