ชสท. ลงพื้นที่เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าสหกรณ์ ที่จังหวัดยะลา
15 กันยายน 59...นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อไปให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจสิ้นค้าสหกรณ์ โดย ชสท. ได้พัฒนาระบบ e-commerce เพื่อบริการช่องทางการตลาดแก่สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์โดยไม่หวังกำไร งานนี้มีสมาชิกสหกรณ์สนใจนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมนำเสนอเพื่อจะได้นำมาจำหน่ายออนไลน์ใน co-opclick หลายสหกรณ์ด้วยกัน