ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เยี่ยมชมบูธ Co-opclick

ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิชัย (สกว.) และคณะ เยี่ยมชมโครงการตลาดสหกรณ์ออนไลน์ Co-opclick ของ ชสท. ในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์