ชสท. แสดงผลงาน co-opclick ในงานตลาด "เกษตรดิจิทัล"

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมงาน ตลาด "เกษตรดิจิทัล"  ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมแสดงผลงาน "โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" ที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ สาธิตการใช้แอพพิเคชั่น "co-opclick" และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดตลาด"เกษตรดิจิทัล" ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยี ดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม  โดยนำผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer, Young Smart Farmer ซึ่งผลิตได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การจัดการต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ มีร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 220 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีโซนเกษตรดิจิทัล จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ของ อ.ต.ก.และสินค้าอื่นๆ ในตลาด และเวบไซต์ co-opclick.com ที่จำหน่ายสินค้าจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS

โดย ชสท. จัดให้มีโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน co-opclick บนโทรศัพท์มือถือ สามารถซื้อสินค้าในบูธจัดแสดงในราคาพิเศษสุดๆ สร้างสีสันต์และได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก