รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. มอบข้าวสารสนับสนุนโครงการฯ ม.รามคำแหง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 59 นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. ได้มอบข้าวสารขนาดถุง 5 กก. จำนวน 20 ถุง ให้กับตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนวัดวังไทร จังหวัดนครนายก ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ส.ค.59