"การเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce)"

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce)" ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ .. โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ  E-Commerce ของเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และกล่าวถึงรายละเอียดของการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่น กระทรวงไอซีที บริษัทไปรษณีย์ไทย มาร่วมให้การสนับสนุนในโครงการนี้ด้วย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.59 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร